To dwell in a room, to absorb the space that is available, examine the room with the body, bodily senses. The length, height, width, scale, proportions, and also lighting, the atmosphere, have an influence on your experience of a space. What does it mean to physically dwell in a room when we spend an increasing part of our time in virtual spaces. Engage with a room. Highlight, affect, eliminate, disrupt specific elements that define the initial experience of this room, and intervening on these elements to change the perspective and reinterpret the use of the room and the presence in it. Empty rooms, obscure corners, spaces that have been in disuse for some time are being reactivated.

Je in een ruimte bevinden, de ruimte die beschikbaar is op je laten inwerken, onderzoeken met het lichaam. De lengte, hoogte, diepte, schaal, proporties, maar ook de lichtinval, de sfeer die het oproept hebben invloed op je ervaring van de ruimte. Wat betekent het om je ergens fysiek te bevinden wanneer we steeds meer tijd doorbrengen in virtuele ruimten? Samenwerken met de ruimte, deze elementen accentueren, beïnvloeden, wegnemen, ontregelen en zo de ruimte opnieuw interpreteren. Lege, verlaten, in onbruik geraakte ruimtes, kamers, hoekjes, worden opnieuw geactiveerd en zichtbaar gemaakt.

Karien Beijers